Η Αδελφότητα
Και οι Δραστηριότητές Της

Η Αδελφότητα ΓΑΡΔΙΚΙΩΤΩΝ η «ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ» ιδρύθηκε από το 1925 από τους:
 • Γεώργιο Ρίζο
 • Απόστολο Αθανασόπουλο
 • Αθανάσιο Τσιμπούκη
 • Παναγιώτη Τσιμπούκη και
 • Ζήση Μαλάμη.

Ατόνησε η λειτουργία της κατά την περίοδο του Β΄ Παγκοσμίου πολέμου και της Γερμανικής κατοχής και επαναδραστηριοποιήθηκε το 1945. Με την απόφαση 2243/1947, το 5ον τμήμα του Πρωτοδικείου Αθηνών ενέκρινε το νέον καταστατικό της Αδελφότητας .Τα ιδρυτικά μέλη της Αδελφότητας ήταν

 1. Γεώργιος Ρίζος
 2. Κων/νος Κωνσταντίνου
 3. Απόστολος Αθανασόπουλος
 4. Νικόλαος Βενέτης
 5. Κων/νος Φωτίου
 6. Ευάγγελος Κωνσταντίνου
 7. Βασίλειος Μαιδώνης
 8. Γρηγόριος Κάτσιος
 9. Θωμ΄ς Κωνσταντίνου
 10. Δημλητριος Τζούλης
 11. Θεοχάρης Αθανασόπουλος
 12. Αναστάσιος Καπέλος
 13. Σπυρίδων Αθανασόπουλος
 14. Ιωάννης Τσιμπούκης
 15. Ζήσης Τσιμπούκης
 16. Σπυρίδων Καραπάνος
 17. Ζήσης Μαλάμης
 18. Σταύρος Μαλάμης
 19. Σωτήριος Ρίζος
 20. Χρήστος Τζούλης
 21. Ανδρέας Ρίζος
 22. Απόστολος Μαιδώνης
 23. Παναγιώτης Τσιμπούκης
 24. Ευάγγελος Μαλάμης
 25. Κων/νος Καπέλος
 26. Σπυρίδων Ρίζος
 27. Ρίζος Βας. Κωνσταντίνου
 28. Ρίζος Δημ. Κωνσταντίνου
 29. Αντώνιος Τσιμπούκης

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της Αδελφότητας συγκροτήθηκε την 20ην Οκτωβρίου 1946 μετά από μυστική ψηφοφορία από τους

 • Γεώργιον Ρίζον Πρόεδρον
 • Απόστολον Αθανασόπουλον Αντιπρόεδρον
 • Σπύρον Καραπάνον Γεν. Γραμματέα
 • Κων/νον Κωνσταντίνου Ταμίαν
 • Ζήσην Μαλάμης Σύμβουλον
 • Δημήτριον Τζούλην Σύμβουλον
 • Κων/νον Φωτίου Σύμβουλον

Αναπληρωματικοί

 • Θωμάς Ρίζος
 • Παναγιώτης Τσιμπούκης
 • Κων/νος Καπέλος

Η Αδελφότητα μέχρι σήμερα έχει πλούσια πατριωτική και πολιτιστική δράση, με στόχους τη συνοχή των αποδήμων Γαρδικιωτών, τη διατήρηση των παραδόσεων και των εθίμων μας αλλά και το σπουδαιότερο την παροχή κάθε βοήθειας και ηθικής συμπαράστασης στους κατοίκους του χωριού μας και επίσης την κατασκευή έργων κοινής ωφελείας προς το χωριό μας.

Στα 62 χρόνια ύπαρξης της Αδελφότητας διετέλεσαν κατά καιρούς πρόεδροι οι

Γεώργιος Ρίζος, Ιωάννης Τσιμπούκης, Λεωνίδας Τσιμπούκης, Κων/νος Φωτίου, Σπυρίδων Τσιμπούκης, Κων/νος Κωνσταντίνου, Σπυρίδων Καραπάνος, Κων/νος Καπέλος, Μιχαήλ Μάνης, Σπυρίδων Αθανασόπουλος και Θεόδωρος Τσόκας.

Σημαντικό έργο της Αδελφότητας ανάμεσα στα άλλα είναι να φέρνει σε επικοινωνία τους Γαρδικιώτες στα τρία ανταμώματα κάθε χρόνο ( πανηγύρι Αγίας Παρασκευής και Λαμποβίστρας στο χωριό και χοροεσπερίδα στην Αθήνα), όχι μόνο μεταξύ τους αλλά και με το χωριό όπου οι κάτοικοί του συνεχώς λιγοστεύουν.