Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας Μουργκάνας

 • Πρόεδρος: ΖΩΗ  ΝΤΡΟΥΚΑ
 • Α' Αντιπρόεδρος: ΣΩΤΗΡΟΥΛΑ  ΜΟΥΤΣΟΥ-ΧΙΝΟΥ
 • Β' Αντιπρόεδρος: ΛΑΜΠΡΙΝΗ  ΔΕΤΣΙΚΑ
 • Γεν. Γραμματέας: EYH  MAXOY
 • Ειδικός Γραμματέας: ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ  ΚΑΡΑΠΑΝΟΥ
 • Ταμίας: ΣΠΥΡΟΣ  ΝΤΡΟΥΜΠΟΓΙΑΝΝΗΣ
 • Αναπλ. Ταμίας: ΗΛΙΑΣ  ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
 • Δ. Σχέσεων & Πολιτισμού: ΖΗΚΟΣ  ΚΟΝΤΗΣ
 • Μέλος: ΛΑΜΠΡΙΝΗ  ΤΣΑΚΑΜΕΝΟΥ
 • Μέλος: ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ
 • Μέλος: ΘΩΜΑΣ  ΓΚΟΓΚΟΣΤα προηγούμενα Δ.Σ. της Ομοσπονδίας

(υπο κατασκευή)