1 ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΜΠΡΑΝΙΑΣ Ιδρ. Μέλος
2 ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΑΡΔΙΚΙΟΥ Ιδρ. Μέλος
3 ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ    
4 ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ ΠΟΒΛΑΣ Ιδρ. Μέλος
5 ΑΝΑΒΡΥΤΟΥ ΒΟΡΤΟΠΙΩΝ  
6 ΒΑΒΟΥΡΙΟΥ ΜΠΑΜΠΟΥΡΙΟ Ιδρ. Μέλος
7 ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΤΣΑΡΑΚΛΙΜΑΝΙΟΥ Ιδρ. Μέλος
8 Κ.ΞΕΧΩΡΟΥ ΝΕΩΤΕΡΟ ΜΕΛΟΣ  
9 ΚΕΡΑΜΙΤΣΑΣ    Ιδρ. Μέλος
10 ΚΕΡΑΣΟΧΩΡΙΟΥ ΦΑΤΗΡΙΟΥ  
11 ΚΕΦΑΛΟΧΩΡΙΟΥ ΓΛΟΥΣΤΑΣ  Ιδρ. Μέλος
12 ΚΟΥΡΕΜΑΔΙΟΥ    
13 ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ   ΛΙΜΠΟΒΟΥ  
14 ΚΟΚΚΙΝΟΛΙΘΑΡΙΟΥ    
15 ΛΕΚΟΥΦΑΣ ΤΣΙΜΠΟΚΑΤΙΚΑ Ιδρ. Μέλος
16 ΛΕΦΤΟΚΑΡΥΑΣ   Ιδρ. Μέλος
17 ΛΙΑ   Ιδρ. Μέλος
18 ΛΙΣΤΑ   Ιδρ. Μέλος
19 ΜΑΛΟΥΝΙΟΥ   Ιδρ. Μέλος
20 ΜΗΛΕΑΣ ΚΩΣΤΑΝΑΣ Ιδρ. Μέλος
21 ΝΕΡΟΧΩΡΙΟΥ ΜΑΤΣΙΑΛΑΣ  
22 ΠΛΑΤΑΝΟΥ ΑΧΟΥΡΙΑ ΜΠΑΜΠΟΥΡΙΟΥ  
23 ΡΑΒΕΝΗΣ    
24 ΡΙΖΟ ΑΡΑΧΩΒΑ  
25 ΤΣΑΜΑΝΤΑ   Ιδρ. Μέλος
26 ΧΑΡΑΥΓΗΣ ΛΥΚΟΥ Ιδρ. Μέλος