Ήθη και Έθιμα

Η κοινωνική αλληλεγγύη και η φιλοξενία είχαν πάντα κυρίαρχη θέση στα ήθη των κατοίκων των χωριών της Μουργκάνας. Είναι αυτά που παραμένουν ως αναλλοίωτη και διαχρονική αξία στο πέρασμα των χρόνων και στο φυσικό επακόλουθο των κοινωνικών - πολιτισμικών αλλαγών.

Στα χωριά μας - όπως σε κάθε κύτταρο κοινοτικής ζωής - διαμορφώθηκαν έθιμα στενά συνδεδεμένα με τις συνθήκες του τόπου, την εργασία και κάθε πλευρά της κοινωνικής ζωής.

Λατρευτικά έθιμα όπως το ζώσιμο της εκκλησίας, η αγρυπνία, το σταύρωμα του χωριού, το ύψωμα και η ανάπαψη, το ασήμωμα των εικόνων, κ.ά.

 Έθιμα σχετικά με το γάμο όπως τα παινέματα πριν τη στέψη, η υποδοχή της νύφης στο σπίτι του γαμπρού και ο χορός των νεόνυμφων την ίδια μέρα μετά τη στέψη, το κάλεσμα των νεόνυμφων, το άκριτο νερό και τα πιστρόφια τη βδομάδα που ακολουθούσε το γάμο.

Έθιμα σχετικά με την εγκυμοσύνη και τη γέννηση του παιδιού. Έθιμα στο χτίσιμο του σπιτιού. Ο ξέφλος (ξέφλισμα των καλαμποκιών) και τα γραφικά έθιμα που τον συνόδευαν.

Έθιμα σχετικά με την ξενιτιά και τα έθιμα της φιλοξενίας. Σε αυτά γίνεται πιο αναλυτική αναφορά αντλώντας τα κείμενα που ακολουθούν από το βιβλίο «Η ΚΩΣΤΑΝΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ, ιστορική και λαογραφική προσέγγιση» του Κώστα Θ. Ιωαννίδη, Εκδόσεις ΑΙΓΑΙΟ, Θεσσαλονίκη, 1992.

Ο διαδικτυακός τόπος είναι ανοικτός στην υποδοχή κειμένων και για άλλα έθιμα προκειμένου να καταγραφεί αυτός ο πολύ σημαντικός πλούτος του τόπου μας.

Ήθη & Εθιμα (1 από 4)