Μνημεία Στη Μουργκάνα

Κτερίσματα από τον κιβωτιόσχημο τάφο Ελληνιστικής Περιόδου - Κεφαλοχώρι